Termínem „vizuální myšlení“ označujeme
využívání vizuálních nástrojů, například obrázků, nákresů,
myšlenkových map či samolepicích papírků k vytváření významu
a diskuzi o něm.
 
Vizuální myšlení tříbí strategické
uvažování, neboť abstraktní otázky mění na konkrétní,
osvětluje vztahy mezi jednotlivými prvky a zjednodušuje
komplikované problémy. 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.

webdesign by jacha © 2010